Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy är avgörande för att våra webbplatsbesökare (du) bättre skall kunna förstå hur vi behandlar personuppgifter som vi erhåller genom användning av denna webbplats. Vi rekommenderar att du noggrant läser igenom varje avsnitt i denna sekretesspolicy för att informera dig själv om hur vi använder eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter.

Personuppgifter är all information om dig som möjligen kan identifiera dig som en fysisk person. Denna sekretesspolicy gäller inte den behandling som kan förekomma på någon annan webbplats förutom denna. Ägaren till denna webbplats (vi, oss, vår) är:

Denna sekretesspolicy gäller från och med 1 Mars 2021, men den kan uppdateras eller ändras vid behov. Om en väsentlig förändring eller uppdatering inträffar kan det påverka dina rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter.

När detta sker kommer du att meddelas i förväg så att du kan granska ändringarna innan de träder i kraft. (exempelvis om vi förlitar oss på nya syften för databehandling, lanserar nya tjänster eller utvecklar ny teknik som betydligt påverkar hur vi behandlar dina data).

Data vi behandlar

När du besöker vår webbplats behandlar (eller kan vi behandla) vissa av dina personuppgifter som vi samlar in via cookies eller liknande tekniker. Vi kan samla in två kategorier av personuppgifter:

Elektronisk identifieringsdata

Information om tid och datum för när du besöker vår webbplats, din IP-adress och version av webbläsare och enhetsversion, operativsystem du använder, unika enhetsidentifierare samt information om din nätverksleverantör.

Uppgifter om din interaktion med de webbplatser vi samarbetar med

Information om dina interaktioner med de webbplatser vi samarbetar med – oavsett om du besöker, registrerar eller deltar i spelaktiviteter på någon av våra partners webbplatser. Denna information behandlas på en aggregerad nivå (tillsammans med liknande information som samlats in från andra användare), och den kan inte kopplas till din identitet.

Varför vi behandlar dina uppgifter (Rättslig grund)

Vår rättsliga grund för att behandla dina personuppgifter är det legitima intresset av att förbättra våra produkter och tjänster. Vi behandlar dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster till dig, för att förbättra din totala användarupplevelse, för att vidareutveckla, säkra och underhålla regelbunden funktionalitet på vår webbplats och förhindra hot som kan uppstå.
Vi behandlar IP-adressen för den enhet du använder för att möjliggöra kommunikation mellan din enhet och vår server, samt för att bestämma din ungefärliga geolokalisering som kan användas vidare för anpassning av tjänster (till exempel för att tillhandahålla lämpligt innehåll för ditt språk du väljer och spelrelaterat innehåll som är lagligt i ditt land).
Vi använder också denna information för analytiska ändamål (till exempel för att beräkna hur många besökare från specifika länder/regioner som kommer till vår webbplats). Behandlingen av information om webbläsaren och operativsystemet du använder är nödvändig för att säkerställa att våra tjänster regelbundet tillhandahåller dig.
Vi kan också behöva denna typ av data för att lösa tekniska problem om de dyker upp. Vi kan också behandla data om dina aktivteter som tas från våra partners webbplatser. Denna typ av information grupperas med annan liknande data för att hjälpa oss skapa statistik om användningen av våra tjänster. Detta är viktigt för det legitima syftet med att beräkna våra intäkter.

Hur vi använder cookies

När du besöker vår webbplats får din webbläsare cookies från oss. Genom att använda cookies vill vi ge bästa möjliga upplevelse på plats till alla våra besökare på webbplatsen. Användning av cookies möjliggör förbättring av webbplatsen funktionalitet, marknadsföring av våra produkter och leverans av innehåll från tredje parter. För mer information om hur vi använder cookies vänligen läs vår Cookie Policy.

Hur vi skyddar dina uppgifter

Vi ser regelbundet till att din data hålls uppdaterad och lagras säkert. För att uppnå detta tillämpar vi olika tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa skyddet av dina personuppgifter mot oavsiktlig eller olaglig förlust, förändring, stöld, obehörigt avslöjande eller åtkomst, obehörig användning, potentiella dataöverträdelser och mot alla andra olagliga former av databehandling.

Baserat på affärsbehov och säkerhetskrav tillämpar vi begränsningar av åtkomstkontroll till dina personuppgifter. Tillgång till dina personuppgifter ges endast till utbildad personal med behörighet, vars kunskap och färdigheter är nödvändiga för att behandla de personuppgifter som vi samlar in på lämpligt sätt.

Den registrerade och den registeransvarige

 Som besökare på vår webbplats är det viktigt att du bättre förstår din roll i enlighet med relevanta lagar om dataskydd, nämligen den allmänna dataskyddsförordningen (‘GDPR’). Eftersom behandlingen av personuppgifter som kan inträffa på denna webbplats handlar om dina personuppgifter, anses du vara registrerad. Som registrerad har du rätt att utöva vissa mänskliga rättigheter som garanteras inom EU: s lagar om dataskydd och förklaras i denna sekretesspolicy.

Enligt GDPR är databehandlaren den enhet som bestämmer syften, villkoren och medlen för behandling av personuppgifter. Med hänsyn till att vi har kontroll över dina personuppgifter (vi definierar syftet och sättet för databehandling) ska vi betraktas som datakontrollanter. Att vara datakontrollant ger oss möjlighet att behandla dina personuppgifter, men måste också skydda dem på det sätt som regleras av relevant dataskyddslagstiftning.

Dina rättigheter

 •  Rätt till tillgång: Du har rätt att be oss om kopior av din personliga information som vi har
 • Rätt till rättelse: Du har rätt att begära korrigering eller radering av dina personuppgifter som du tycker är felaktiga
 •  Rätt att glömmas: Även känd som Rätten att radera, ger dig rätt att begära att vi raderar dina personuppgifter som vi har. Det kan hända i olika fall: när uppgifterna inte längre behövs för de syften som de samlades in för; när du har dragit tillbaka samtycke och det inte finns någon annan laglig grund som vi kan fortsätta att behandla det på; när du motsatte dig behandling och det inte finns några övervägande legitima skäl att fortsätta; när uppgifterna har behandlats olagligt eller när uppgifterna måste raderas för att följa en juridisk skyldighet
 • Rätt att begränsa behandlingen: Du har rätt, under begränsade omständigheter, att begära att vi begränsar vår användning och behandling av dina personuppgifter
 • Rätt att invända mot behandling: Du har rätt, under begränsade omständigheter, att invända mot vår behandling av dina personuppgifter
 •  Rätt till dataportabilitet: Du har rätt att begära överföring av dina personuppgifter som vi behandlar till en annan enhet, utan hinder från oss, om en sådan överföring är tekniskt genomförbar
 •  Rätt att återkalla samtycke: Du har rätt att dra tillbaka ditt samtycke när som helst där vi förlitar oss på att hantera din personliga information, utan att ange någon anledning till oss
 • Rätt att lämna in ett klagomål: Du har rätt att lämna in ett klagomål hos din lokala eller danska dataskyddsmyndighet om du anser att det bryter mot dina rättigheter. Om du känner att dina personuppgifter har brutits eller om du har några frågor eller tvivel angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en begäran om dina rättigheter, kan du kontakta oss på

Eftersom vi är etablerade i Danmark kan du välja att kontakta det danska dataskyddsverket – Adress: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Tredjepartsmottagare som vi delar dina data med

Vi kan behöva att dela dina personuppgifter med tredje part. Dessa enheter hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster (exempelvis analys, underhåll, marknadsföring, utveckling, förbättring av funktionalitet).
I enlighet med definitionen i GDPR ska dessa tredje parter betraktas som databehandlare. Dataprocessorer är involverade i behandlingen av dina personuppgifter på grundval av relevanta dataskyddsavtal, som skapas för att se till att dina personuppgifter är säkra och säkra.
Dina personuppgifter kan delas med offentliga myndigheter och brottsbekämpande myndigheter där det är nödvändigt och där vi enligt lag är skyldiga eller tillåtna att göra det.

Överföring till mottagare från tredje land

Om vi ​​överför dina personuppgifter till en mottagare som är registrerad i ett “tredje land” (utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet), kommer vi att se till att dina uppgifter överförs på ett tillfredsställande och säkert sätt, i enlighet med tillämpliga lagar om dataskydd. Det finns tre kategorier av tredjelandsmottagare som dina data kan överföras till:

 • En mottagare bildar ett land som anses ha ett tillräckligt dataskydd, godkänd av EU-kommissionen. Här finns en lista över länder som tillhandahåller en tillräcklig dataskydd.
 • En mottagare från ett land som inte har tillräckligt med dataskydd, enligt EU-kommissionen. I det här fallet kommer vi att använda kontrakt (Data Protection Agreement) som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter med likvärdig standard som inom EES och genomför lämpliga skyddsåtgärder enligt definitionen inom tillämplig dataskyddslagstiftning, och särskilt GDPR

Manchester City vs Nottingham Forest Prediction, Odds & Betting Tips (Premier League, 23/09/2023) %%Manchester City-vs-Nottingham Forest-prediction-Premier League-23-09-2023%%

Nottingham Forest visit Manchester City on Saturday 23/09/2023 in England’s Premier League with the match set to kick off at 17:00 local time at Etihad Stadium.

Manchester City currently occupies the 1st place on the Premier League scoreboard after a 3-1 victory over West Ham in their last match , as opposed to Nottingham Forest drew their last game against Burnley with 1-1 and is ranked 8th.

Read on for our detailed Manchester City vs Nottingham Forest betting predictions and odds analysis.

Manchester City vs Nottingham Forest: the best odds

If we were to analyze the odds, Manchester City is viewed as a favourite with 86.96% chances of winning their game, priced at 1.15, against Nottingham Forest, which only have 5.74% chances of coming out on top, priced at 17.42.

Key points Manchester City vs Nottingham Forest

 • Manchester City haven’t lost any of their last five Premier League games.
 • Nottingham Forest have lost 2 of this season’s Premier League games.
 • Manchester City have scored in all games this season.
 • Nottingham Forest have scored in all of their last five league fixtures.

Statistics and analysis of the match

Manchester City won their last match. Pep Guardiola’s squad were facing West Ham in that game. After 90 minutes, the score was 3-1. While facing West Ham, Manchester City had 66% of ball possession. Looking at shots on goal, Manchester City, in its previous game, shot 29 times on target and in the same game, Pep Guardiola’s squad gave up 5 shots. In their last game Nottingham Forest claimed a draw. Steve Cooper’s squad played against Burnley. After 90 minutes, the score was 1-1. In their match against Burnley, Nottingham Forest claimed 46% of the ball. Looking at shots on goal, Nottingham Forest has those following stats: 14 shots in attack and 10 shots conceded.

Predictions Manchester City vs Nottingham Forest: form of both teams

After playing 5 matches in the Premier League , Manchester City have won all , having scored in all of these matches . The visiting team have managed to record two wins , having scored in all of these matches. Considering home and away form, Manchester City have won 6 points in their last five matches at Etihad Stadium. For the visitors Nottingham Forest, they have won a total of 3 points in their last five games away from home.

Manchester City vs Nottingham Forest: the latest head to head

In their last 5 meetings with each other in the Premier League matchups , Manchester City managed to win 3 times . Meanwhile, Nottingham Forest haven’t managed to record a win also, there were 2 draws. Last time they played it was a 1-1 draw. On average, 3.4 goals have been scored in each of these 5 last head-to-head matches . Manchester City averaged 2.8 goals in each match , and Nottingham Forest averaged 0.6 per game.

Betting on the number of goals (plus/minus)

In their last 5 Premier League games, Manchester City have managed to score an average of 3.4 goals in each one of their last 5 Premier League games , while an average of 2.8 goals have been scored Nottingham Forest’s matches. Viewing these last games, Pep Guardiola’s squad have managed to record 2.80 goals per game and have allowed their opponents an average of 0.60 per match , while Steve Cooper’s team and have managed to score an average of 1.40 goals and concede 1.40 in each of their previous matches.

Odds and predictions: will both teams score?

Manchester City have had 60% of their last 5 Premier League matchups end up with both teams scoring at least one goal . Nottingham Forest team has seen the same outcome happen in 80% of their matches. Manchester City is a team that has managed to grab a goal in every game they have played this season in the Premier League. So far, Nottingham Forest has scored at least one goal in every single game they have played in the England Premier League. If we take a look at the average odds of , we can see that there is a 46.73% chance that both teams will score in their Saturday match.

Betting on Manchester City vs Nottingham Forest

Are you looking to find the best odds on Manchester City vs Nottingham Forest? Consult Kelbet for all odds on any Premier League game, as well as other betting markets, and see what the most prominent bookmakers say. Disclaimer: The odds are prone to changes and may have changed in the meantime, keep in mind that this Manchester City vs Nottingham Forest match preview was published on Thursday, 21/09/2023.

Burnley vs Manchester United Prediction, Odds & Betting Tips (Premier League, 23/09/2023) %%Burnley-vs-Manchester United-prediction-Premier League-23-09-2023%%

Manchester United visit Burnley on Saturday 23/09/2023 in England’s Premier League with the match set to kick off at 22:00 local time at Turf Moor.

Burnley played a 1-1 draw with Nottingham Forest in their previous match and they are currently in the 19th place on the Premier League scoreboard ahead of their next match . Their guests’ most recent meetup ended with a different result – Manchester United suffered a loss from Brighton 1-3 and they are positioned in the 13th place ahead of this week’s match.

Read on for our detailed Burnley vs Manchester United betting predictions and odds analysis.

Burnley vs Manchester United: the best odds

Taking the odds into account, Burnley is given a 22.99% chance of recording a victory, at average odds of 4.35. Manchester United only have a 57.80% chance of coming up with a win at odds of 1.73. These odds make Manchester United a favourite in this game.

Key points Burnley vs Manchester United

 • Burnley have lost 3 of this season’s Premier League games.
 • Manchester United have lost 3 of their last five Premier League games.
 • Burnley have scored in 3 of their last five Premier League fixtures.
 • Manchester United have scored in 4 of their last five league fixtures.

Statistics and analysis of the match

Burnley’s last match claim a draw. Vincent Kompany’s squad played against Nottingham Forest. At the final wistle, the scoring board showed 1-1. While facing Nottingham Forest, Burnley had 54% of ball possession. In terms of shots on goal, Burnley struck a total of 10 shots in attack while in defence conceding 14 shots. Meanwhile, Manchester United lost its previous game. In that match, Erik ten Hag’s squad faced Brighton. At the final wistle, the score board showed 1-3. In their match against Brighton, Manchester United claimed 42% of the ball. In terms of shots on goal, Manchester United struck a total of 14 shots in attack while in defence conceding 10 shots.

Predictions Burnley vs Manchester United: form of both teams

Out of 4 matches played so far in the Premier League , the home team has a record of 0 wins to their name , with goals scored in 3 games . The visiting team have two wins , and have scored in 4 matches. Considering home and away form, Burnley haven’t won any points in their last five matches at Turf Moor. Their opponents Manchester United haven’t claimed any points in their last five times playing on the road.

Burnley vs Manchester United: the latest head to head

Looking at last ten Premier League encounters between Burnley and Manchester United , the hosts have been victorious on one occasion , whereas Manchester United got to 6 victories with 3 draws in total. Last time they played Burnley lost the match with 0-2. Their last 10 h2h matchups saw an average of 2.6 goals per game . 0.9 goals per game went in favour of Burnley , while Manchester United have been scoring an average of 1.7 goals in each match.

Betting on the number of goals (plus/minus)

In their last 4 Premier League games, Burnley have managed to score an average of 4.0 goals in each one of their last 4 Premier League games , whereas Manchester United have an average of 3.2 goals. As far as these matchups go, Vincent Kompany’s squad have scored 1.00 goals and conceded 3.00 per match , while Erik ten Hag’s squad have managed to record 1.20 goals per game and have allowed their opponents an average of 2.00 per match.

Odds and predictions: will both teams score?

If we take a look at the last 4 Premier League matches for Burnley, both teams have managed to score in 75% , and for Manchester United it’s 60%. The last time Burnley failed to score in the league was in a 0-3 loss to Manchester City in 11/08/2023. Manchester United’s last game without a scored goal was a loss to Tottenham in 19/08/2023. With average odds of there’s a probability of 62.50% exists on both teams ending the match with a goal at hand.

Betting on Burnley vs Manchester United

Curious about whether the odds favour Burnley or Manchester United ahead of this week’s match? On Kelbet, you can compare the odds on all the Premier League games across a multitude of online sportsbooks and betting markets. Disclaimer: Be advised that the Burnley vs Manchester United preview was published on Thursday, 21/09/2023.
There is a possibility that the odds for this game have changed, so always check the current ones before wagering.

Botev Plovdiv vs CSKA Sofia Prediction, Odds & Betting Tips (First Professional League, 22/09/2023) %%Botev Plovdiv-vs-CSKA Sofia-prediction-First Professional League-22-09-2023%%

CSKA Sofia visit Botev Plovdiv on Friday 22/09/2023 in Bulgaria’s First Professional League with the match set to kick off at 20:00 local time at Hristo Botev, Plovdiv.

Botev Plovdiv enters this matchup from the 11th spot after drawing level by 2-2 against Ludogorets Razgrad , while CSKA Sofia is ranking 4th having won against CSKA 1948 2-0 last time.

Read on for our detailed Botev Plovdiv vs CSKA Sofia betting predictions and odds analysis.

Botev Plovdiv vs CSKA Sofia: the best odds

Taking the odds into account, Botev Plovdiv is given a 30.49% chance of recording a victory, at average odds of 3.28. CSKA Sofia only have a 46.73% chance of coming up with a win at odds of 2.14. These odds make CSKA Sofia a favourite in this game.

Key points Botev Plovdiv vs CSKA Sofia

 • CSKA Sofia stay undefeated in 4 games.
 • Botev Plovdiv have won 2 of this season’s First Professional League games.
 • CSKA Sofia have lost 1 of their last ten First Professional League games.
 • Botev Plovdiv have scored in 4 of their last five First Professional League fixtures.
 • CSKA Sofia have scored in 6 of their last ten league fixtures.

Statistics and analysis of the match

Botev Plovdiv drew its previous game. Dusan Kerkez’s squad were facing Ludogorets Razgrad in that game. When the referee blew fulltime, the score was 2-2. Stats against Ludogorets Razgrad shows that Botev Plovdiv had 35% of ball possession. If we look at shots on goal, Botev Plovdiv had a total of 8 shots while they conceded 27 shots. In their last game CSKA Sofia came away with a victory. Nestor El Maestro’s squad were up against CSKA 1948. At the final wistle, the score board showed 2-0. In their match against CSKA 1948, CSKA Sofia claimed 55% of the ball. If we look at shots on goal, CSKA Sofia had a total of 20 shots while they conceded 4 shots.

Predictions Botev Plovdiv vs CSKA Sofia: form of both teams

In their 9 games played in this season of First Professional League , the home team have managed to record two wins , having scored in 6 of these matches . CSKA Sofia have won 4 , with goals scored in 6 games. Examining home and away form, in their last five matches at Hristo Botev, Plovdiv, Botev Plovdiv have earned 3 point. Meanwhile, playing away from home their last five times, CSKA Sofia have earned 7 points.

Botev Plovdiv vs CSKA Sofia: the latest head to head

In the last ten encounters of these two teams in First Professional League , Botev Plovdiv got to one victory , and the guests have been victorious all times also, there was one draw. Their last encounter ended in a win for CSKA Sofia with 1-3. On average, 2.1 goals have been scored in each of these 10 last head-to-head matches . 0.6 goals per game went in favour of Botev Plovdiv , and CSKA Sofia averaged 1.5 per game.

Betting on the number of goals (plus/minus)

As far as the last 9 games go, there has been an average of 2.6 goals in Botev Plovdiv’s First Professional League matchups . In the meantime, there has been an average of 1.9 goals in CSKA Sofia’s matchups. If we take a look at the games played so far, Dusan Kerkez’s team has an average of 1.11 scored goals and 1.44 conceded goals per match , while Nestor El Maestro’s squad has an average of 1.25 scored goals and 0.63 conceded goals per match.

Odds and predictions: will both teams score?

Two thirds of Botev Plovdiv’s last 9 matches in the First Professional League have ended with both teams scoring , while the same is true for 25% of CSKA Sofia’s matches. Botev Plovdiv’s last game without a scored goal was a loss to Hebar in 12/08/2023. CSKA Sofia’s losing game against Ludogorets Razgrad by 0-3 back in 13/08/2023 was also the last time the team failed to score a goal in a game. Average odds of tell us that the chance of both teams scoring on Friday is 52.91%.

Betting on Botev Plovdiv vs CSKA Sofia

If you are looking for the best odds on Botev Plovdiv vs CSKA Sofia, you have come to the right place. Consult Kelbet for all odds on any First Professional League game, as well as other betting markets, and see what the most prominent bookmakers say. Disclaimer: Have in mind that the match preview for Botev Plovdiv vs CSKA Sofia was published on Thursday, 20/09/2023.
As the odds are subject to change, they could have changed after the publication.

Inter vs AC Milan Prediction, Odds & Betting Tips (Serie A, 16/09/2023) %%Inter-vs-AC Milan-prediction-Serie A-16-09-2023%%

Inter play hosts to AC Milan on Saturday 16/09/2023 with kick off for this Serie A match set for 19:00 local time at Giuseppe Meazza.

The home team is ranked 1st as they go into this matchup after a 4-0 win against Fiorentina . On the other hand, AC Milan recorded a 2-1 victory over Roma and they are in the 2nd place at the moment.

Read on for our detailed Inter vs AC Milan betting predictions and odds analysis.

Inter vs AC Milan: the best odds

A quick look at the odds tells us that Inter are favourites in this upcoming meetup. Inter are given the average odds of 2.14, so there is a 46.73% chance that this team will come on top in this encounter. AC Milan’s average odds of winning stand at 3.37, which means that there is a 29.67% chance that this team will take the three points.

Key points Inter vs AC Milan

 • Inter have won 4 prior meetings with AC Milan.
 • In their last 4 meetings with AC Milan, Inter have kept a clean sheet.
 • Inter haven’t lost any of their last five Serie A games.
 • AC Milan haven’t lost any of their last ten Serie A games.
 • Inter have scored in 3 of their last ten Serie A fixtures.
 • AC Milan have scored in 3 of their last five league fixtures.

Statistics and analysis of the match

Inter won their last game. Simone Inzaghi’s squad played against Fiorentina. That game ended with a score of 4-0. In their match against Fiorentina, Inter had the following ball possession: 40%. If we look at shots on goal, Inter had a total of 21 shots while they conceded 6 shots. Meanwhile, AC Milan won its last game. Roma was their last opponent. At the final wistle, the score board showed 2-1. Against Roma, AC Milan had a ball possession of 63%. If we look at shots on goal, AC Milan had a total of 9 shots while they conceded 15 shots.

Predictions Inter vs AC Milan: form of both teams

Out of 3 matches played so far in the Serie A , Inter have won all , while scoring in all of them . AC Milan have won all , scoring in all matches. Looking at form home and away, Inter have now won 6 points from their last five matches played at Giuseppe Meazza. Their opponents AC Milan have claimed 6 points in their last five times playing on the road.

Inter vs AC Milan: the latest head to head

In the last 10 matches the two teams have played in the Serie A against each other , Inter got to 6 victories . Meanwhile, AC Milan managed to win all times and there was one draw. Last time they played Inter won the match 1-0. Averagely, there have been 3.1 goals bagged in the last 10 h2h games . Inter have been scoring an average of 1.9 goals in each match , while AC Milan had an average goal rate of 1.2 per match.

Betting on the number of goals (plus/minus)

In Inter’s last 3 Serie A matches, an average of 2.7 goals have been scored in each match , whereas AC Milan have an average of 3.3 goals. In these matches, Simone Inzaghi’s squad have managed to record 2.67 goals per game and have allowed their opponents an average of 0.00 per match . Stefano Pioli’s team have scored an average of 2.67 goals in each match and have conceded an average of 0.67 goals in each game.

Odds and predictions: will both teams score?

Not one of Inter’s last 3 games has had both teams score , and AC Milan has had it in two thirds of this season’s meetups. Inter have managed to score at least once in all the games they have played in Serie A so far. AC Milan have managed to score at least once in all the games they have played in Serie A so far. The average odds of say that there is a possibility of 58.82% that both teams managed to bag one in on Saturday.

Betting on Inter vs AC Milan

Curious about whether the odds favour Inter or AC Milan ahead of this week’s match? On Kelbet you can compare the odds on any Serie A match across bookies on a wide variety of betting markets. Disclaimer: Have in mind that the match preview for Inter vs AC Milan was published on Friday, 15/09/2023.
As the odds are subject to change, they could have changed after the publication.

West Ham vs Manchester City Prediction, Odds & Betting Tips (Premier League, 16/09/2023) %%West Ham-vs-Manchester City-prediction-Premier League-16-09-2023%%

West Ham play hosts to Manchester City on Saturday 16/09/2023 with kick off for this Premier League match set for 17:00 local time at London Stadium.

After a 2-1 win over Luton in their previous game, the hosts currently occupy the 4th Premier League position . Their guests’ most recent meetup ended with a different result – Manchester City landed a victory over Fulham with 5-1 and are currently placed in the 1st position.

Read on for our detailed West Ham vs Manchester City betting predictions and odds analysis.

West Ham vs Manchester City: the best odds

The average odds of 6.43 tell us that West Ham have a 15.55% chance of winning in this meetup. On the other hand, Manchester City’s chances of winning are at 67.57%, with average odds of 1.48. This all shows that Manchester City are seen as favourites in this upcoming match.

Key points West Ham vs Manchester City

 • Manchester City remain undefeated in 4 games.
 • West Ham have won 3 of their last ten Premier League games.
 • Manchester City have won 4 of their last ten Premier League games.
 • West Ham have scored in 4 of their last ten Premier League fixtures.
 • Manchester City have scored in 4 of their last five league fixtures.

Statistics and analysis of the match

West Ham won their last match. David Moyes’s squad faced Luton. After 90 minutes, the score was 2-1. While facing Luton, West Ham had 63% of ball possession. If we look at shots on goal, West Ham had a total of 9 shots while they conceded 16 shots. Meanwhile, Manchester City won their last match. Pep Guardiola’s squad played against Fulham. After 90 minutes, the score was 5-1. In their match against Fulham, Manchester City claimed 64% of the ball. In Manchester City previous game, they shot on target 7 times while Pep Guardiola’s squad conceded 6 shots.

Predictions West Ham vs Manchester City: form of both teams

Out of 4 matches played so far in the Premier League , the home team have managed to record 3 wins , with goals scored in all games . Manchester City have won all , with goals scored in all games. Looking at form home and away, West Ham have now won 3 points from their last five matches played at London Stadium. For the visitors Manchester City, they have won a total of 6 points in their last five games away from home.

West Ham vs Manchester City: the latest head to head

During their last 10 Premier League matchups , West Ham have failed to secure a single victory , while Manchester City have a record of 8 wins however, there have been 2 game that have ended in a draw. The last game saw Manchester City taking home a 0-3 win. Averagely, there have been 2.9 goals bagged in the last 10 h2h games . 0.5 goals per game went in favour of West Ham , while Manchester City had an average goal rate of 2.4 per match.

Betting on the number of goals (plus/minus)

West Ham have scored an average of 3.3 goals in each of their last 4 Premier League matches . Meanwhile, during the games where Manchester City has played, 3.3 goals have been scored on average. As far as these matchups go, David Moyes’s team have scored an average of 2.25 goals in each match and have conceded an average of 1.00 goals in each game , while Pep Guardiola’s squad have scored 2.75 goals and conceded 0.50 per match.

Odds and predictions: will both teams score?

West Ham have had all of their last 4 Premier League matchups end up with both teams scoring at least one goal , and Manchester City has had it in half of this season’s meetups. West Ham is a team that has managed to grab a goal in every game they have played this season in the Premier League. So far, Manchester City has scored at least one goal in every single game they have played in the England Premier League. The average odds of say that there is a possibility of 57.80% that both teams managed to bag one in on Saturday.

Betting on West Ham vs Manchester City

Are you interested in learning the possible odds for the matchup between West Ham vs Manchester City? Kelbet is here for you and allows you to read predictions about this game as well as any other forthcoming Premier League games. Disclaimer: All stats and predictions for the West Ham vs Manchester City were published on Friday, 15/09/2023. You might be reading this at a later date, so it is important to know that the odds could have changed after the time of publishing the preview originally.
You might be reading this at a later date, so it is important to know that the odds could have changed after the time of publishing the preview originally.

Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv Prediction, Odds & Betting Tips (First Professional League, 16/09/2023) %%Ludogorets Razgrad-vs-Botev Plovdiv-prediction-First Professional League-16-09-2023%%

Botev Plovdiv will face off with Ludogorets Razgrad in Bulgaria’s First Professional League on Saturday 16/09/2023 with kick off set for 20:00 local time at Huvepharma Arena.

Ahead of the match Ludogorets Razgrad is currently ranking 6th in the First Professional League table having beaten Beroe 5-0 last time . Their guests’ most recent meetup ended with a different result – Botev Plovdiv landed a victory over Slavia Sofia with 3-1 and are currently placed in the 11th position.

Read on for our detailed Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv betting predictions and odds analysis.

Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv: the best odds

If we were to analyze the odds, Ludogorets Razgrad is viewed as a favourite with 80.65% chances of winning their game, priced at 1.24, against Botev Plovdiv, which only have 10.12% chances of coming out on top, priced at 9.88.

Key points Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv

 • Botev Plovdiv have not won to Ludogorets Razgrad in their previous 17 encounters.
 • Ludogorets Razgrad have won 4 of their last five First Professional League games.
 • Botev Plovdiv have lost 4 of their last ten First Professional League games.
 • Ludogorets Razgrad have scored in 4 of their last five First Professional League fixtures.
 • Botev Plovdiv have scored in 5 of their last ten league fixtures.

Statistics and analysis of the match

Ludogorets Razgrad won their last match. Ivaylo Petev’s squad played against Beroe. After 90 minutes, the score was 5-0. Stats against Beroe shows that Ludogorets Razgrad had 58% of ball possession. Looking at shots on goal, Ludogorets Razgrad, in its previous game, shot 23 times on target and in the same game, Ivaylo Petev’s squad gave up 12 shots. Meanwhile, Botev Plovdiv won its previous game. Slavia Sofia was their last opponent. That match ended with a 3-1 scoreline. Against Slavia Sofia, Botev Plovdiv had a ball possession of 56%. If we look at shots on goal, Botev Plovdiv had a total of 14 shots while they conceded 14 shots.

Predictions Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv: form of both teams

After their first 6 games , the home team have managed to record 4 wins , having scored in 5 of these matches . The visitors have celebrated two victories , having scored in 5 of these matches. Looking at form home and away, Ludogorets Razgrad have now won 9 points from their last five matches played at Huvepharma Arena. Visitors Botev Plovdiv have now won 5 points in their last five matches away from home.

Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv: the latest head to head

The last 10 games played in the First Professional League between Ludogorets Razgrad and Botev Plovdiv show us that , Ludogorets Razgrad got to 10 victories . Meanwhile, Botev Plovdiv haven’t managed to record a win . Last time they played Ludogorets Razgrad won the match 2-0. Averagely, there have been 2.4 goals bagged in the last 10 h2h games . Ludogorets Razgrad averaged 2.0 goals in each match , and Botev Plovdiv averaged 0.4 per game.

Betting on the number of goals (plus/minus)

In Ludogorets Razgrad’s last 6 First Professional League matches, an average of 3.8 goals have been scored in each match , whereas Botev Plovdiv have an average of 2.4 goals. In these matches, Ivaylo Petev’s team has an average of 3.17 scored goals and 0.67 conceded goals per match , while Dusan Kerkez’s squad have managed to record 1.00 goals per game and have allowed their opponents an average of 1.38 per match.

Odds and predictions: will both teams score?

Both teams have managed to score in17% of Ludogorets Razgrad’s last 6 First Professional League matches . Botev Plovdiv team has seen the same outcome happen in 63% of their matches. Ludogorets Razgrad’s losing game against Cherno More Varna by 0-1 back in 20/08/2023 was also the last time the team failed to score a goal in a game. A 0-1 loss to Hebar in 12/08/2023 was the last match that Botev Plovdiv ended without a scored goal. Average odds of tell us that the chance of both teams scoring on Saturday is 47.85%.

Betting on Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv

Are you looking to find the best odds on Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv? Here on Kelbet you can run a comparison on all First Professional League matches across a variety of bookmakers and a wide assortment of betting markets. Disclaimer: All stats and predictions for the Ludogorets Razgrad vs Botev Plovdiv were published on Friday, 15/09/2023. You might be reading this at a later date, so it is important to know that the odds could have changed after the time of publishing the preview originally.
You might be reading this at a later date, so it is important to know that the odds could have changed after the time of publishing the preview originally.

Lithuania vs Montenegro Prediction, Odds & Betting Tips (European Championship, 07/09/2023) %%Lithuania-vs-Montenegro-prediction-European Championship-07-09-2023%%

Lithuania play hosts to Montenegro on Thursday 07/09/2023 with kick off for this European Championship match set for 18:00 local time at Dariaus Ir Gireno Stadium.

After losing to Hungary with 0-2 in their last meetup, Lithuania landed in the 5th place on the European Championship scoreboard , while Montenegro is ranking 3rd having played a draw against Hungary 0-0 last time.

Read on for our detailed Lithuania vs Montenegro betting predictions and odds analysis.

Lithuania vs Montenegro: the best odds

If we were to analyze the odds, Montenegro is viewed as a favourite with 20.16% chances of winning their game, priced at 4.96, against Montenegro, which only have 57.47% chances of coming out on top, priced at 1.74.

Key points Lithuania vs Montenegro

 • Lithuania haven’t won any of this season’s European Championship games.
 • Montenegro have lost 1 of this season’s European Championship games.
 • Lithuania have scored in 1 games this season.
 • Montenegro have scored in 1 of their last five league fixtures.

Statistics and analysis of the match

Lithuania lost their last match. Edgaras Jankauskas’s squad were facing Hungary in that game. When the referee blew fulltime, the score was 0-2. Against Hungary, Lithuania had a ball possession of 31%. In terms of shots on goal, Lithuania struck a total of 8 shots in attack while in defence conceding 28 shots. Meanwhile, Montenegro drew its last game. Miodrag Radulovic’s squad were up against Hungary. After 90 minutes, the score was 0-0. Against Hungary, Montenegro had a ball possession of 35%. If we look at shots on goal, Montenegro had a total of 14 shots while they conceded 9 shots.

Predictions Lithuania vs Montenegro: form of both teams

Out of 3 matches played so far in the European Championship , the home team has a record of 0 wins to their name , and have scored in one match . The visitors have celebrated one victory , having scored in one of these matches. Considering home and away form, Lithuania have won one point in their last five matches at Dariaus Ir Gireno Stadium. For the visitors Montenegro, they have won a total of 3 points in their last five games away from home.

Lithuania vs Montenegro: the latest head to head

Before Thursday, there have been 2 European Championship encounters between Lithuania and Montenegro, during which , Lithuania have so far failed at winning against Montenegro , while Montenegro have a record of two wins . Their last game ended up with a Montenegro 1-4 victory. Their last 2 h2h matchups saw an average of 3.5 goals per game . Lithuania averaged 0.5 goals in each match , while Montenegro have been scoring an average of 3.0 goals in each match.

Betting on the number of goals (plus/minus)

In their last 3 European Championship games, Lithuania have managed to score an average of 2.0 goals in each one of their last 3 European Championship games . In the meantime, there has been an average of 1.0 goals in Montenegro’s matchups. Looking at these matchups, Edgaras Jankauskas’s team have managed to score an average of 0.33 goals and concede 1.67 in each of their previous matches , while Miodrag Radulovic’s squad have scored 0.33 goals and conceded 0.67 per match.

Odds and predictions: will both teams score?

If we take a look at the last 3 European Championship matches for Lithuania, both teams have managed to score in one third , while Montenegro hasn’t had the same happen in neither one of their games. The previous time Lithuania missed a chance to score in a game was in 20/06/2023 when they suffered a loss at the hands of Hungary. Montenegro’s last game without a scored goal was a draw to Hungary in 17/06/2023. If we take a look at the average odds of , we can see that there is a 47.17% chance that both teams will score in their Thursday match.

Betting on Lithuania vs Montenegro

Curious about whether the odds favour Lithuania or Montenegro ahead of this week’s match? On Kelbet, you can compare the odds on all the European Championship games across a multitude of online sportsbooks and betting markets. Disclaimer: Have in mind that the match preview for Lithuania vs Montenegro was published on Tuesday, 05/09/2023.
As the odds are subject to change, they could have changed after the publication.

Beroe vs CSKA Sofia Prediction, Odds & Betting Tips (First Professional League, 02/09/2023) %%Beroe-vs-CSKA Sofia-prediction-First Professional League-02-09-2023%%

Beroe play hosts to CSKA Sofia on Saturday 02/09/2023 with kick off for this First Professional League match set for 21:15 local time at Beroe.

After losing to Ludogorets Razgrad with 0-5 in their last meetup, Beroe landed in the 4th place on the First Professional League scoreboard , as opposed to CSKA Sofia drew their last game against Cherno More Varna with 1-1 and is ranked 9th.

Read on for our detailed Beroe vs CSKA Sofia betting predictions and odds analysis.

Beroe vs CSKA Sofia: the best odds

If we have a look at the odds, Beroe have a 14.90% chance of winning the match with an average odds of 6.71, while CSKA Sofia have a 69.93% chance of winning the match with an average odds of 1.43. This means that CSKA Sofia are the overall favourites to win the match.

Key points Beroe vs CSKA Sofia

 • Beroe have not won to CSKA Sofia in their previous 5 encounters.
 • In their last 3 h2h games, CSKA Sofia have been able to score every time.
 • Beroe have won 2 of their last five First Professional League games.
 • CSKA Sofia have won 2 of their last five First Professional League games.
 • Beroe have scored in 5 games this season.
 • CSKA Sofia have scored in 4 of their last five league fixtures.

Statistics and analysis of the match

In their last game, Beroe suffered a loss and received no points. Gustavo Aragolaza’s squad played against Ludogorets Razgrad. At the end of the game, the final result was 0-5. Against Ludogorets Razgrad, Beroe claimed 42% of ball possession. In terms of shots on goal, Beroe struck a total of 12 shots in attack while in defence conceding 23 shots. Meanwhile, CSKA Sofia drew its previous game. In their last matchup, Nestor El Maestro’s squad were facing Cherno More Varna. After 90 minutes, the score was 1-1. In their match against Cherno More Varna had the following ball possession : 39%. In CSKA Sofia previous game, they shot on target 11 times while Nestor El Maestro’s squad conceded 15 shots.

Predictions Beroe vs CSKA Sofia: form of both teams

After their first 7 games , the home team has a record of 4 wins to their name , scoring in 5 matches . The away team has a record of two wins to their name , with goals scored in 4 games. In their last five matches at Beroe, Beroe have earned a total of 9 points. Visitors CSKA Sofia have now won 4 points in their last five matches away from home.

Beroe vs CSKA Sofia: the latest head to head

During their last 10 First Professional League matchups , Beroe have won two matches , where CSKA Sofia have won all matches also, there were 2 draws. Last time they played Beroe lost the match with 1-4. Averagely, there have been 2.7 goals bagged in the last 10 h2h games . Beroe have been scoring an average of 0.6 goals in each match , and CSKA Sofia an average of 2.1 goals per game.

Betting on the number of goals (plus/minus)

During the last 7 First Professional League games where Beroe has played, 2.7 goals have been scored on average , whereas CSKA Sofia have an average of 1.7 goals. In these matches, Gustavo Aragolaza’s squad have scored 1.43 goals and conceded 1.29 per match , while Nestor El Maestro’s squad has an average of 0.83 scored goals and 0.83 conceded goals per match.

Odds and predictions: will both teams score?

Stats show that both teams have scored in 29% of Beroe’s last 7 games . CSKA Sofia team has seen the same outcome happen in one third of their matches. The previous time Beroe missed a chance to score in a game was in 27/08/2023 when they suffered a loss at the hands of Ludogorets Razgrad. The previous time CSKA Sofia missed a chance to score in a game was in 13/08/2023 when they suffered a loss at the hands of Ludogorets Razgrad. The average odds of say that there is a possibility of 45.66% that both teams managed to bag one in on Saturday.

Betting on Beroe vs CSKA Sofia

If you are looking for the best odds on Beroe vs CSKA Sofia, you have come to the right place. Kelbet is here for you and allows you to read predictions about this game as well as any other forthcoming First Professional League games. Disclaimer: This match preview for Beroe vs CSKA Sofia was published on Friday, 01/09/2023.
When you are reading this, please have in mind that odds are subject to change and some odds may have changed after publishing.

Inter vs Fiorentina Prediction, Odds & Betting Tips (Serie A, 03/09/2023) %%Inter-vs-Fiorentina-prediction-Serie A-03-09-2023%%

Fiorentina will visit Giuseppe Meazza to face Inter on Sunday 03/09/2023 in Italy’s Serie A with kick off set for 19:30 local time.

After a 2-0 win over Cagliari in their previous game, the hosts currently occupy the 3rd Serie A position . Their guests’ most recent meetup ended with a different result – Fiorentina are in the 5th position after last week’s draw against Lecce 2-2.

Read on for our detailed Inter vs Fiorentina betting predictions and odds analysis.

Inter vs Fiorentina: the best odds

A quick look at the odds tells us that Inter are favourites in this upcoming meetup. Inter are given the average odds of 1.65, so there is a 60.61% chance that this team will come on top in this encounter. Fiorentina’s average odds of winning stand at 5.06, which means that there is a 19.76% chance that this team will take the three points.

Key points Inter vs Fiorentina

 • Inter haven’t lost any of their last ten Serie A games.
 • Fiorentina have won 1 of their last ten Serie A games.
 • Inter have scored in all games this season.
 • Fiorentina have scored in 2 of their last ten league fixtures.

Statistics and analysis of the match

In their last game, Inter got the win and earned three points. Simone Inzaghi’s squad were facing Cagliari in that game. After 90 minutes, the score was 2-0. In their match against Cagliari, Inter had the following ball possession: 66%. In their last game, Inter had 15 shots in attack and 10 shots conceded. Meanwhile, Fiorentina drew their last match. In their last matchup, Vincenzo Italiano’s squad were facing Lecce. That match ended with a 2-2 scoreline. Stats against Lecce shows that Fiorentina had 60% of ball possession. In their last game, a total of 10 shots were taken in attack with 6 shots conceded in the last game.

Predictions Inter vs Fiorentina: form of both teams

After their first 2 games , Inter have won two , scoring in two matches . The visiting team have one win ,and have scored in two matches. Examining home and away form, in their last five matches at Giuseppe Meazza, Inter have earned 3 point. Visitors Fiorentina have now won 3 points in their last five matches away from home.

Inter vs Fiorentina: the latest head to head

The last 10 games played in the Serie A between Inter and Fiorentina show us that , Inter got to 5 victories , and the guests have been victorious on one occasion however, there have been 4 game that have ended in a draw. Last time they played Inter won the match 2-1. On average, 3.4 goals have been scored in each of these 10 last head-to-head matches . Inter have been scoring an average of 2.0 goals in each match , while Fiorentina have been scoring an average of 1.4 goals in each match.

Betting on the number of goals (plus/minus)

In Inter’s last 2 Serie A matches, an average of 2.0 goals have been scored in each match , whereas Fiorentina have an average of 4.5 goals. In these matches, Simone Inzaghi’s team have managed to score an average of 2.00 goals and concede 0.00 in each of their previous matches , while Vincenzo Italiano’s squad has an average of 3.00 scored goals and 1.50 conceded goals per match.

Odds and predictions: will both teams score?

Not one of Inter’s last 2 games has had both teams score , while the same is true for all of Fiorentina’s matches. Inter have an impressive record in this season’s Serie A performance, having hit the net at least once in every game. During this season of Serie A, Fiorentina has scored at least one goal in every game they played. Average odds of tell us that the chance of both teams scoring on Sunday is 57.47%.

Betting on Inter vs Fiorentina

Are you interested in learning the possible odds for the matchup between Inter vs Fiorentina? Consult Kelbet for all odds on any Serie A game, as well as other betting markets, and see what the most prominent bookmakers say. Disclaimer: This match preview for Inter vs Fiorentina was published on Friday, 01/09/2023.
When you are reading this, please have in mind that odds are subject to change and some odds may have changed after publishing.